Anna Staniek

Anna Staniek

 

 • Pedagog
 • Terapeuta integracji sensorycznej
 • Terapeuta pedagogiczny

 

 

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując jako pedagog w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, pedagog szkolny, opiekun-terapeuta w ośrodkach dla osób z autyzmem, asystent rodzinny.

W Centrum prowadzę diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Prywatnie jestem miłośniczką wędrówek i biegów górskich, roweru (zwłaszcza w wydaniu podróży rowerowych), jogi, śpiewu tradycyjnego i chóralnego, zainteresowana ziołolecznictwem i muzykoterapią.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej I i II stopnia (2020)
 • Kurs „Trening umiejętności społecznych TUS” (2020)
 • Kurs „Depresja u dzieci i młodzieży. Zadania nauczyciela i wychowawcy” (2020)
 • Kurs „Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka” (2020)
 • Szkolenie „Rozwój umiejętności relacyjnych w okresie multimedialnym” (2019)
 • Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (2019)
 • Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka” (2019)
 • Szkolenie „Specjalne metody na specjalne potrzeby. Edukacja uczniów z trudnościami w nauce” (2019)
 • Szkolenie „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami” (2018)
 • Kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej (2012)
About the Author