Paulina Mikus

Paulina Mikus

  • Fizjoterapeuta
  • Terapeuta integracji sensorycznej

Od wielu lat pracuje z dziećmi ,wykorzystując metody dostosowane do potrzeb dziecka.
Pracuje w przedszkolu specjalistycznym z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera , zaburzeniami Integracji Sensorycznej oraz wadami postawy. W trakcie zajęć skupiam się na prawidłowym całościowym rozwoju dziecka, wykorzystując wieloletnie doświadczenie. To potrzeby
i możliwości konkretnego dziecka oraz rodziców wyznaczają dobór metody oraz zastosowane
elementy terapii. Zajęcia prowadzę w taki sposób aby były jak najbardziej efektywne
a dziecko czerpało z nich jak najwięcej, wchodząc do sali z radością. W swojej pracy cenie sobie również dobrą współpracę z rodzicem. Uważam że dzieci uczą się najwięcej każdego dnia nowych rzeczy
i zachowań podczas wykonywania codziennych czynności, dlatego ważne aby rodzic wiedział jak jeszcze efektywniej towarzyszyć i pomóc dziecku w odkrywaniu świata. Postępy dzieci i uśmiech na ich twarzy podczas terapii to dla mnie największa radość i satysfakcja z wykonywanej pracy.