Monika Link – Lenczowska

Monika Link – Lenczowska

 • Psycholog

Monika Link- Lenczowska psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych, interdyscyplinarnych studiów „Wczesna interwencja pomoc dziecku i rodzinie” Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Terapeuta SI.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi, w tym z różnorodnymi problemami rozwojowymi, w placówkach oświatowych, obecnie w placówce związanej także ze służbą zdrowia, w Warszawie i Krakowie. Pracuje z dziećmi od 0 i wyżej z ich rodzinami oraz z osobami dorosłymi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Prowadzi zajęcia dla studentów i specjalistów pracujących z dziećmi. Autorka wydanego cyklu scenariuszy zajęć dla dzieci oraz cyklu artykułów dla rodziców. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz poprzez udział w projektach. Oto niektóre z nich.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem – krótko i długofalowe konsekwencje przedwczesnego porodu, Kraków 2013
  • Konsultacje psychologiczne w zakresie wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych, Kraków 2011/2012
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz II, Synapsis, Warszawa 2009
  • Proces zmiany w pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, Wrocław 2009
  • Podstawy prowadzenie terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz I., Synapsis, Warszawa 2007
  • Take a new look – course for proffesionals working with parents of children witch special needs. The internatoinal board of trainers of the  Take a New look Project, Kraków 2007
  • Video – trening komunikacji – kurs wprowadzający, 2007
  • Kurs i dyplom terapeuty integracji sensorycznej, Warszawa 2005
  •  Kurs bazowy umiejętności psychologicznych: w tym następujące treningi i warsztaty- trening umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, warsztat kontaktu indywidualnego w sytuacji pomagania(zakres podstawowy), warsztat pracy z grupą (zakres podstawowy). Akademia Terapii i Edukacji psychologicznej Fundacji Synapsis- Warszawa, 2001
  • Wczesna interwencja i pomoc dzieciom niepełnosprawnym,  Warszawa 2000
  • Rehabilitacja dzieci korzystających z implantów ślimakowych, Warszawa 1999
  • Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne, Warszawa 1999
  • Psychologiczna Działalność Terapeutyczna i Szkoleniowa Elżbieta Rakowska, Warszawa 1996-1998

W Centrum prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną oraz zajęcia grupowe.