Anna Włodarska

Anna Włodarska

 • Pedagog
 • Terapeuta integracji sensorycznej

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako pedagog w ośrodku socjoterapeutycznym, nauczyciel w szkole specjalnej, trener umiejętności społecznych oraz przy realizacji autorskich programów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Właścicielka Centrum, w którym prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe (2021)
 • Ocena diagnostyczna procesów integracji sensorycznej w ujęciu neurorozwojowym (Kraków, 2020)
 • Stymulacja słuchowa w terapii integracji sensorycznej Ayer wg zintegrowanego modelu ASI plus (Warszawa, 2019)
 • Dziecko o posturalnie obniżonym napięciu mięśniowym – formy pracy terapeutycznej w oparciu o koncepcje neurorozwojowym, z uwzględnieniem procesów integracji odruchów w o.u.n. oraz pracy ręki (Kraków, 2019)
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne (Kraków, 2017)
 • Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością – wybrane aspekty (Kraków, 2017)
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” (Synapsis, 2016)
 • Przełomowe strategoe dla Autyzmu – wprowadzenie do Programu Son-Rise cz.I i II (2016)
 • Zabawa inspirująca rozwój (2016)
 • Zasady diagnozy SI- kurs rozwijający typu refresher (odświeżający)” (2014)
 • Dotyk w rozwoju i życiu dziecka/ Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka (2014)
 • Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przedwcześnie (2013)
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci ze spektrum autyzmu (2012)
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu (2011)
 • Neuropsychologia kliniczna dziecka (2010)
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka (2010)
 • Współpraca z dzieckiem w trakcie diagnozy i terapii SI – udany kontakt i komunikacja (2010)
 • Masaż Shantala (2010)
 • Ocena Kliniczna i Praktyki Terapeutyczne Stosowane w Zaburzeniach Praksji (2009)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (2008)
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień (2007)
 • Program wspierania rodziny ( 2006)
 • Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena (2006)
 • AD/HD – praca z dzieckiem nadpobudliwym (2006)
 • Program wspierania rodziny (2005)
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin alkoholowych (2005)