Paulina Rutka

Paulina Rutka

 

 • Psycholog
 • Neurologopeda kliniczny

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońsiego oraz studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywała pracując w przedszkolach oraz poradnii psychologiczo-pedagogicznej. Obecnie zatrudniona jako neurologopeda w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom.

Pracuje z dziećmi z różnymi trudnościami w rozwijaniu mowy i komunikacji, ORM, wadami wymowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, spektrum autyzmu, różnymi zaburzeniami genetycznymi.

Systematycznie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. W pracy wykorzystue podejście rozwojowe zorientowane na najbliższą strefę rozwoju dziecka i odkrycie jego potencjału komunikacyjnego.

Członkini Polskiego Towarzystwa Logedycznego.

Prywatnie mama pierwszoklasistki.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • ETT-HNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii, Esther de Ru
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, M.Baj-Lieder
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne, M.Baj-Lieder
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – moduł 1, Aleksandra Łada
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz.1, Ewa Przebinda
 • Picture Exchange  Communication System (PECS) – Poziom I, M.Kaźmierczak
 • Zastosowanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy – część I, M.Grabowska-Prystawko
 • Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem, Maltańskie Centrum Pomocy
 • Growth through Play System (GPS), poziom I, Fundacja Zrozumieć Autyzm
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, Fundacja SYNAPSIS
 • Wideotrening Komunikacji, kurs wprowadzający
 • Opóźniony Rozwój Mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne, Agata Gładowicz-Bojarska
 • Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek, Agata Gładowicz-Bojarska
 • Stymulacja Bazalna, kurs podstawowy
 • Szkolenie EEG-Biofeedback I Stopnia, Biomed
 • Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwoju/niepełnosprawnością – wybrane aspekty, Katarzyna Pachniewska