Małgorzata Hwang

Małgorzata Hwang

  • Pedagog specjalny
  • Terapeuta integracji sensorycznej

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych placówkach terapeutyczno-dydaktycznych dla dzieci. Obecnie pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom, gdzie prowadzi terapię zaburzeń integracji sensorycznej.
Prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach metodyki nauczania dzieci głębiej upośledzonych, wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju.
Autorka i współautorka artykułów dotyczących metod pracy z osobami upośledzonymi, z osobami z autyzmem oraz wspomagania rozwoju małego dziecka.
Szczęśliwa mama dwójki dzieci.