Grażyna Banach – Kociołek

  • Psycholog
  • Trener i superwizor Wideotreningu Komunikacji

 

Grażyna jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz posiada kwalifikacje do zarządzania placówką oświatową. Swoje ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzicami. Przez 10 lat była związana ze szkołą dla dzieci z afazją        a od 2006 roku pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom. Ma doświadczenie koordynatora zespołu terapeutycznego     i psychologa oraz kieruje przedszkolem. Ma doświadczenie w diagnozie psychologicznej dzieci z zaburzeniami w rozwoju od urodzenia do okresu wczesnoszkolnego oraz w pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami. Prowadzi warsztaty dla rodziców poświęcone kompetencjom wychowawczym i komunikacyjnym oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Downa. Systematycznie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach poświęconych diagnozie i terapii dzieci. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagogiki, pracy pedagogicznej z osobami z autyzmem.

Grażyna angażuje się w działalność społeczną. Jest związana ze stowarzyszeniem pracującym na rzecz osób z Zespołem Downa w Krakowie. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką 3 dzieci, która ceni sobie czas spędzany z rodziną na błogim „Nic nie robieniu”. Lubi swój ogród, robótki ręczne i rodzinne gotowanie.
W Centrum prowadzi diagnozę i poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia psychoedukacyjne z dziećmi.