Dominika Igielski

Dominika Igielski

 • Pedagog
 • Terapeuta integracji sensorycznej

 

Doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobywała prowadząc terapię dzieci
z zaburzeniami integracji sensorycznej,  pracując na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w placówkach oświatowych oraz prowadząc terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci ze spektrum autyzmu. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”. Cały czas aktywnie poszerza wiedzę z zakresu spektrum autyzmu, integracji sensorycznej, wspierania rozwoju dziecka oraz najnowszych form terapii.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Integracja Sensoryczna stopień II
 • Integracja Sensoryczna stopień II
 • Terapia Ręki I-go i II-go stopnia
 • Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej
 • Szkolenie trenerskie do prowadzenia zajęć metodą ” Sensoplastyka ® – Plastyka Sensoryczna”
 • Warsztat szkoleniowy „Wstęp do Sensoplastyki ®”
 • Kurs masażu relaksacyjnego
 • Technik Masażu
 • Biomasażysta